Rozcestník

Velikost textu:

ŠVP MŠ

V naší MŠ pracujeme podle ŠVP „ Kouzelný dalekohled"

     Ve školním vzdělávacím programu je učivo uspořádáno do ucelených částí - integrovaných bloků, které jsou vzájemně provázány. Jednotlivé bloky jsou obecnější povahy a obsahují všechny oblasti RVP, bezprostředně souvisí s přirozeným životem a konkrétním prostředí. Integrované bloky se dělí na tématické celky, dále na tématické části, v kterých se odráží přirozený cyklus ročních období, přírodní a společenské situace, svátky, slavnosti, výročí obce.

     Integrované bloky jsou zpracovány pro heterogenní skupinu, přináší možnosti pro pestrou nabídku praktických a intelektuálních činností. Vzdělávací program je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. V integrovaných blocích je zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení, tj. oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální.

Hlavní smysl našeho programu je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělání všem našim dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.


Celý vzdělávací program je k nahlédnutí u vedoucí učitelky mateřské školy.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email