Rozcestník

Velikost textu:

Dotace

OP VVV Moderní formy výuky

Zahájení 1.9.2017, ukončení 31.8.2019.

EU PENÍZE DO ŠKOL

UKONČENO. 

INFORMACE O PROJEKTU :

Základní škola se zapojila do projektu EU peníze školám v roce 2011. Projekt byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, název operačního programu je Vzdělávání pro konkurenceschopnost a název oblasti podpory je Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Po zpracování projektového záměru byl projekt zpracován na konci listopadu 2010, potom byl odeslán ke schválení. Naše škola žádala o maximální možnou částku ve výši 449 595,– Kč. Výše financí byla určena následovně: 300 000,– Kč obdržela každá škola, dále připadlo 4 300,– Kč na žáka ZŠ. Projekt byl schválen 19.1.2011, zahájení projektu proběhlo 1.dubna 2011 a předpokládané ukončení je 30.září 2013. Výše dotace na základní škole byla vázána na šablony klíčových aktivit. Naše škola zaměřila plnění šablon na oblasti inovace a vzdělávání: inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím výpočetní techniky, inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem čerpání námi vybraných šablon byla tvorba digitálních vzdělávacích materiálů, tzv. DUMů, které tvořily pedagogické pracovnice. To jsou výstupy, které se archivují v digitální podobě, byly odzkoušeny během výuky a byla o nich vedena jejich evidence v třídních knihách. Dalšími výstupy jsou certifikáty ze vzdělávacích akcí.  K šablonám se vázala možnost pořídit novou výpočetní techniku, jako např. interaktivní tabule, počítače, notebooky či dataprojektory a vizualizéry.V červnu 2011 jsme pořídili interaktivní tabuli do II.třídy základní školy. Tabuli máme od firmy AV Media, je to tabule Smart Board, která patří k nejlepším a k nejvíce využívaným na 1.stupni základní školy. K práci s interaktivní tabulí pedagogové absolvovali školení. Kromě toho, že na ní můžeme s dětmi pracovat na téměř všech výukových programech, které máme pořízené již z dřívější doby např. od firem Terasof a Silcom, poskytuje tabule také možnost tvorby nových interaktivních materiálů, má obsáhlou zásobárnu obrázků, je přímo napojená na internet a i díky tomu nabízí mnoho možností uplatnění ve výuce. Dále byly obě třídy vybaveny novou výpočetní technikou – počítači a plochými monitory. Dohromady jsme pořídili deset nových zařízení s monitory značky HP s prodlouženou zárukou na tři roky. Je povinností archivovat vše k dotaci do roku 2025.

Plakát projektu (PDF 503.64 kB)

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Řečice, příspěvková organizace


Řečice 93, p.Radešínská Svratka, 592 33
okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

E-mail : skola@obecreci­ce.cz

Datová schránka :

ID schránky: diamb67


Telefon : 566 673 250 (ZŠ)
Telefon : 566 673 240 (MŠ)

IČ: 708 69 006

Aktuality na email